เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เทศบาลตำบลบ้านซ่องประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)  
      

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (โควิค-19) ที่ 10/2564  เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิค-19) โดยพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงขอให้ประชาชนทุกคนต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ห้ามการ์ดตก ในทุกๆกรณี เพื่อตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ประกอบด้วย

 1. ห้ามออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต

 2. เลี่ยง จำกัด หรืองดเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น ยกเว้นการเดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การพบแพทย์ การรับวัคซีน

 3. การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน เช่น ขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและเดินทาง ขนส่งจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท

 4. การจำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามนั่งรับประทานในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 5. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์ของภาครัฐ ได้ถึงเวลา 20.00 น.

 6. โรงแรม เปิดได้ตามปกติแต่งดจัดกิจกรรมการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

 7. ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด เปิดให้บริการ 04.00 – 20.00 น.

 8. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนมากกว่า 5 คน

 9. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน WFH ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข การควบคุมโรค ระบบสาธารณูปโภค การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่ได้กำหนดเวลา/นัดหมายล่วงหน้าไว้แล้ว หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานอกที่พักต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

 10. การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่จาก พื้นที่ “แดงเข้ม” ไปยังจังหวัดอื่น

 11. โรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา เรียนออนไลน์ ห้ามใช้สถานที่จัดการเรียนการสอน

*** กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจำเป็น แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

     โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั้มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง(delivery online)

     มาตรการนี้ กำหนดระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน ประเมินผลสถานการณ์ทุก 7 วัน (ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564) เริ่มวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นมาตรการระบบขนส่ง 50% จะมีผลบังคับใช้ 21 กรกฎาคม 2564

ประกาศโดย : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
วันที่ประกาศ : 2564-07-20
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.48.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,063,712

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.