เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1  อัตรา  
      

เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน 1  อัตรา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง

คุณสมบัติ

- เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน  1 ฉบับ

-ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันสมัคร)  จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาวุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ปวท.)(ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3 รูป

          - สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ

สอบถามรายละเอียด เบอร์โทร 038-520706 ต่อ 1 งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศโดย : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
วันที่ประกาศ : 2564-07-16
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.204.48.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,063,868

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.