เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  
     ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา ทต.บ้านซ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา ทต.บ้านซ่อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา ทต.บ้านซ่อง ครั้งแรก ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภาทต.บ้านซ่อง เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภาทต.บ้านซ่อง เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภาทต.บ้านซ่อง เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้งที่ 2 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ลว.29_05_2563เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ลว.14_02_2563เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ลว.17_12_2562เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ลว.16_09_2562เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลว.28_08_2562เปิดอ่าน
     ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 ลว.15_08_2562เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ลว.28_06_2562เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ลว.30_05_2562เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ลว.1_05_2562เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 61เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 75.101.211.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,410,579

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.