เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การจัดการองค์ความรู้ 
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้  
     วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายนของทุกปี (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตระหนักถึงการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังเปิดอ่าน
     มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เปิดอ่าน
     เทศบาลตำบลบ้านซ่องประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเปิดอ่าน
     ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น 2563เปิดอ่าน
     โรคหลอดเลือดสมองเปิดอ่าน
     โรคความดันโลหิตสูงเปิดอ่าน
     โรคไข้เลือดออกภัยร้ายใกล้ตัวเปิดอ่าน
     น้ำหมักชีวภาพเปิดอ่าน
     การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้งเปิดอ่าน
     สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเปิดอ่าน
     แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการเปิดอ่าน
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาลเปิดอ่าน
     แผนการจัดการองค์ความรู้ ทต.บ้านซ่องเปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.204.48.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,063,822

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.