ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong


  หน้าแรก     รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศ รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนเปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศ รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่องประกาศ รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินเปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศขอแก้ไขรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานนะทางการเงิน (31 ม.ค.65)เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศขอแก้ไขรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานนะทางการเงิน (26 ม.ค.65)เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศขอแก้ไขรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานนะทางการเงิน (4 ม.ค.65)เปิดอ่าน
     ประกาศ ทต.บ้านซ่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศ ทต.บ้านซ่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศ งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 64 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ ทต.บ้านซ่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศ งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 64เปิดอ่าน
     ประกาศขอแก้ไขรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานนะทางการเงินเปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศขอแก้ไขรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานนะทางการเงินเปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงินเปิดอ่าน
     ประกาศ งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 64 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564(เม.ย-ก.ย.2564)เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่4)เปิดอ่าน
     ประกาศ ทต.บ้านซ่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่3)เปิดอ่าน
     ประกาศ ทต.บ้านซ่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 64 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศรายงานงบการเงินเดือน สิงหาคม 2564เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศรายงานงบการเงินเดือน กรกฎาคม 2564เปิดอ่าน
     ทต.บ้านซ่อง ประกาศรายงานงบการเงินเดือน มิถุนายน 2564เปิดอ่าน
     ประกาศ ทต.บ้านซ่อง รายงานเงิบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     ประกาศการรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 64เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2564(ไตรมาส2)เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2564เปิดอ่าน
     การรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     การรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564เปิดอ่าน
     การรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 เดือน เม.ย. -มิ.ย.63เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563 งวด 6 เดือน ต.ค.62-มี.ค.63เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 เดือน ม.ค. -มี.ค.63เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 เดือน ต.ค. -ธ.ค.62เปิดอ่าน
     ประกาศการรายงานแสดงการรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศการรายงานแสดงการรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     เทศบาลตำบลบ้านซ่อง รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     เทศบาลตำบลบ้านซ่อง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.61)เปิดอ่าน
     การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.61)เปิดอ่าน
     การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.61)เปิดอ่าน
     การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.60)เปิดอ่าน
     บันทึกรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 44.192.25.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,897,195

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.