ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     กองช่าง 
กองช่าง
กองช่าง  
     20. การแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     19. การแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     18. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     17. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     16. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     15. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     14. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     13. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33เปิดอ่าน
     12. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานเปิดอ่าน
     11. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32เปิดอ่าน
     10. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     9. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     8. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     7. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     6. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     5. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)เปิดอ่าน
     4. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)เปิดอ่าน
     3. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)เปิดอ่าน
     1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)เปิดอ่าน
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,892

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.