ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่องร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
     นายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่องเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 และ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จึงเปิดช่องทางให้ประชาคมท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ผ่านช่องทางเอกสารและช่องทางออนไลน์ สำหรับกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่นได้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  มีมติเห็นชอบตาม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 และ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ที่เสนอ เป็นเอกฉันท์

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.238.24.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,428,323

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.