ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564  เทศบาลตำบลบ้านซ่องได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านซ่อง  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาบุคลากร โดยตระหนักถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในการอบรมมีการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยนายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งเน้นให้ข้าราชการพนักงานทุกท่านปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญ ทำงานสุจริต ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้บริการประชาชนด้วยความยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกัน  เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือหากมีเนื่องจากเหตุสุดวิสัยก็จะน้อยลงเนื่องจากเราปฏิบัติงานด้วยเจตนาสุจริต ทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.24.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,428,399

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.