ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     กองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ  


นายสุรเชษฐ์ ศรีระษา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านซ่อง รักษาการแทนหัวหน้ากองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


นายพัฒนพงค์ โกประเวศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางสาวพิมลพรรณ นาคสาคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญทึกข้อมูล


นายณรงค์ ศรีดาหอม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประทุม รุ่งสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพายุ แสวงแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นายวันชัย วงค์หริ่ม
คนงานประจำรถขยะ


นายศักดิ์ดา เรืองสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ


นายทนงศักดิ์ เนืองวรรณะ
คนงานประจำรถขยะ


นางจำนงค์ พึ่งเกษม
คนงานทั่วไป


นายวินัย บุญคำ
คนงานประจำรถขยะ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,842

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.