เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นายวริษฐ์ มณีคง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางสาวกาญจนา คชเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางสาวรัชดา สุภาสอน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางสมรัตน์ อินทวงค์
ครู ค.ศ.1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางประหยัด จันทร์ไพร
ครู ค.ศ.1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางชลธิชา อาษากิจ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางสาวบังอร ยะหัตตะ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางสาวสมใจ ส่องแสงจันทร์
ครู ค.ศ.1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางสาวพยอม พันพูล
ครู ค.ศ.1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางอนุสรา สีเขียว
ผู้ดูเเลเด็ก
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางสุธาศิณี ศรีเกษม
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางกันต์หทัย บางไผ่
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางพัชรี จันทร์สร้อย
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.179.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,227,070

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.