เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายสุรเชษฐ์ ศรีระษา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 16


นายวริษฐ์ มณีคง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 14


นางศิริพร ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 23


นางสาวสุนทร พึ่งเกษม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นางสาววลัยพร จงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นางสาวรุ่งฤดี บุญศิริ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นางสาวปาริชาติ นาคพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายนิกร บุญล้น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นางสาวนฤมล สิงห์เงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นางสาวพนิดา ไม้สุขจิตร
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายชัยวัฒน์ จงสมชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นายทวีศักดิ์ จันทร์เมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายบุญเชิด สิงห์นอก
ภารโรง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุติกุล จันทร์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายบรรจง ศรีเกษม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


ว่าง
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นายอาคม ราชวงค์
คนงาน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นายประเสริฐ ราชวงค์
คนงาน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นายสุจินต์ พึ่งเกษม
คนงาน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นายณัฐวุฒิ ทองอยู่สุข
คนงาน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 15


นางนะธี มานาค
แม่บ้าน
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ 11


นายสุทธิพงษ์ ทับทิมศรี
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.179.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,227,107

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.