เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  


นายจุมพล บุษบงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายเดชา คชเลิศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายสุรเชษฐ์ ศรีระษา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ16


นายไล้ คะณาวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายเฉลิม ยะหัตตะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายบุญชอบ พินอุไร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายสมเดช ทรัพย์สมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายพยูง โฉมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายเมธี สุริยภิญโญพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายถิระ อารีรอบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นางสุณี พันทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายสุรกิต อึงสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11


นายสุริยา โอสถานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 038-520706 ต่อ11
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.48.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,063,631

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.