ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  


นายสุรศักดิ์ จิตอาษา
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง


นายสุริยันต์ ทาหอม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง


นายสุรเชษฐ์ ศรีระษา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง


นายเสริม ทองทาบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายอนันต์ มงคลธารทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายทองพูน ดุษดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสุริยา โอสถานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายบุญชอบ พินอุไร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมเดช ทรัพย์สมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายจุมพล บุษบงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายพยูง โฉมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสุวรรณ ผาวันดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสุนีย์ เนาวรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.167.29.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 637,955

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.