ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ & พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ  

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

 

เกษตรก้าวไกล อุตสาหกรรมพัฒนา การศึกษาทันสมัย

นำประชาธิปไตย  ประชาสุขใจ  ห่างไกลยาเสพติด ใช้ชีวิตพอเพียง

 

พันธกิจหลักในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง

 

เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จัดเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก จึงได้กำหนดภารกิจไว้ดังนี้

 

v   ภารกิจที่ ๑  จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัย

v   ภารกิจที่ ๒  จัดระเบียบชุมชน สังคม และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

v   ภารกิจที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความสะอาด ความปลอดภัย

v   ภารกิจที่ ๔  สร้างคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

v   ภารกิจที่ ๕  ส่งเสริมการลงทุน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการร่วมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ ใช้ชีวิตพอเพียง

v   ภารกิจที่ ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล

 

พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.80.68.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 656,822

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.