เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ & พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ  

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

 

เกษตรก้าวไกล อุตสาหกรรมพัฒนา การศึกษาทันสมัย

นำประชาธิปไตย  ประชาสุขใจ  ห่างไกลยาเสพติด ใช้ชีวิตพอเพียง

 

พันธกิจหลักในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง

 

เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จัดเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก จึงได้กำหนดภารกิจไว้ดังนี้

 

v   ภารกิจที่ ๑  จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัย

v   ภารกิจที่ ๒  จัดระเบียบชุมชน สังคม และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

v   ภารกิจที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความสะอาด ความปลอดภัย

v   ภารกิจที่ ๔  สร้างคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

v   ภารกิจที่ ๕  ส่งเสริมการลงทุน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการร่วมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ ใช้ชีวิตพอเพียง

v   ภารกิจที่ ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล

 

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.179.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,227,166

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.