ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

 

อัตราค่าจ้างแรงงาน   193  บาท / วัน  (ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕3)

 

>>> การเกษตรกรรม

-        ตำบลบ้านซ่องมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น  จำนวน  37,125  ไร่  

-         ครอบครัวเกษตร  จำนวน  1,144  ครอบครัว

 

สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ แยกได้ดังนี้

 

 

>>> การปศุสัตว์

                ในเขตตำบลบ้านซ่องมีประชากรประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก เช่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร  เลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ

 

>>> ประมง

                ในเขตตำบลบ้านซ่อง  มีเกษตรกรผู้ทำการประมง  จำนวน  716 ราย ประเภทการประมง  คือ  เลี้ยงปลาน้ำจืด เลี้ยงจระเข้น้ำจืด  เลี้ยงตะพาบไต้หวัน  เลี้ยงกบ

 

>>> สินค้า OTOP  รายชื่อผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าตำบลบ้านซ่อง

1.       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์   สถานที่ตั้ง 1 หมู่ที่ 7 ต. บ้านซ่อง  ผลิตภัณฑ์ ข้าวซ้อมมือมะลิแดง    ระดับ 4 ดาว

2.       กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามิตรสัมพันธ์  สถานที่ตั้ง 130 หมู่ที่ 6 ต.บ้านซ่อง ผลิตภัณฑ์ 1) เสื้อยืด  ๒) เสื้อกึ่งสูท  3) ชุดถือศีล    ระดับ 3 ดาว

3.       วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า   สถานที่ตั้ง 20 หมู่ที่ 3 ต.บ้านซ่อง  ผลิตภัณฑ์ 1) เห็ดฟางสด 2) น้ำพริกเห็ดฟาง 3) แหนมเห็ดฟางเพื่อสุขภาพ ระดับ 2 ดาว

4.        นายหอมจันทร์ รัตนวรรณ  สถานที่ตั้ง 205 หมู่ที่ 7 ต.บ้านซ่อง  ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

5.        กลุ่มทำขนมทองม้วน  สถานที่ตั้ง 56 หมู่ที่ 7 ต.บ้านซ่อง  ผลิตภัณฑ์ 1) บงกชทองม้วน  2) ข้าวเกรียบสมุนไพร

6.        นายสายชล  จันทนา  สถานที่ตั้ง 67/2 หมู่ที่ 14 ต.บ้านซ่อง   ผลิตภัณฑ์ รองเท้าแตะเสื่อกก

7.       นายเฉลิมศักดิ์  วระสิงห์  สถานที่ตั้ง 89/1 หมู่ที่ 13 ต.บ้านซ่อง  ผลิตภัณฑ์ หุ่นเหล็ก

 

การอุตสาหกรรม

                มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประกอบการ  จำนวน  ๑๕   แห่ง ดังนี้

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,860

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.