เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     จำนวนประชากร 

จำนวนประชากร
จำนวนประชากร  

จำนวนประชากรในเขตเทศบาล

 

จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง   มีประชากรทั้งสิ้น 10,211 คน จำนวน 3,847 ครัวเรือน  แยกเป็นชาย  4,965 คน หญิง  5,246 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  148 คน/ตารางกิโลเมตร  ซึ่งแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

 

พื้นที่ ชาย หญิง รวม
ยอดรวมทั้งหมด 4,965 5,246 10,211
หมู่ที่ 1 ซ่อง 129 123 252
หมู่ที่ 2 แถวธาร 342 350 692
หมู่ที่ 3 หนองหว้า 427 441 868
หมู่ที่ 4 ต้นสำโรง 198 204 402
หมู่ที่ 5 หัวกระสังข์ 600 698 1,298
หมู่ที่ 6 หัวกระพี้ 387 411 798
หมู่ที่ 7 ธารพูด 422 469 891
หมู่ที่ 8 บ้านไร่ 433 449 882
หมู่ที่ 9 หนองน้ำพุ 308 350 658
หมู่ที่ 10 หัวกระสังข์ (เก่า) 314 379 693
หมู่ที่ 11 หนองตารอด 265 254 519
หมู่ที่ 12 ห้วยปลีก 385 371 756
หมู่ที่ 13 หนองสองห้อง 422 428 850
หมู่ที่ 14 เกาะสุวรรณ 333 319 652

 

พื้นที่ หลัง
ยอดรวมทั้งหมด 3,847
หมู่ที่ 1 ซ่อง 93
หมู่ที่ 2 แถวธาร 266
หมู่ที่ 3 หนองหว้า 409
หมู่ที่ 4 ต้นสำโรง 170
หมู่ที่ 5 หัวกระสังข์ 471
หมู่ที่ 6 หัวกระพี้ 231
หมู่ที่ 7 ธารพูด 359
หมู่ที่ 8 บ้านไร่ 350
หมู่ที่ 9 หนองน้ำพุ 254
หมู่ที่ 10 หัวกระสังข์ (เก่า) 286
หมู่ที่ 11 หนองตารอด 233
หมู่ที่ 12 ห้วยปลีก 275
หมู่ที่ 13 หนองสองห้อง 235
หมู่ที่ 14 เกาะสุวรรณ 215

ข้อมูลจากเว็บไซต์ : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการการปกครอง

https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/home.php

 

ข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.204.48.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,063,911

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.