ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     การปกครอง 

การปกครอง
การปกครอง  

การปกครองในเขตเทศบาล

 

เทศบาลตำบลบ้านซ่อง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การปกครองท้องที่ ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน การปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๑๔ ชุมชน ดังนี้

 

หมู่ที่     บ้านซ่อง                               ชุมชนบ้านซ่องร่วมใจพัฒนา                             

หมู่ที่    บ้านแถวธาร                         ชุมชนบ้านแถวธารพัฒนา

หมู่ที่    บ้านหนองหว้า                      ชุมชนบ้านหนองหว้าสามัคคี

หมู่ที่      บ้านต้นสำโรง                     ชุมชนบ้านต้นสำโรง           

หมู่ที่      บ้านหัวกระสังข์                  ชุมชนบ้านหัวกระสังข์หมู่ที่ ๕

หมู่ที่    บ้านหัวกระพี้                         ชุมชนบ้านกระพี้แดงพัฒนา

หมู่ที่     บ้านธารพูด                          ชุมชนบ้านธารพูด

หมู่ที่      บ้านไร่                                 ชุมชนบ้านไร่สังสรรค์สามัคคีพัฒนา

หมู่ที่       บ้านหนองน้ำพุ                   ชุมชนหมู่ ๙ หนองน้ำพุสามัคคี

หมู่ที่ ๑๐  บ้านหัวกระสังข์                   ชุมชนบ้านหัวกระสังข์หมู่ที่ ๑๐

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตารอด                 ชุมชนบ้านหนองตารอดพัฒนา

หมู่ที่ ๑๒  บ้านห้วยปลีก                      ชุมชนบ้านห้วยปลีกร่วมใจ

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสองห้อง             ชุมชนบ้านหนองสองห้องสามัคคี

หมู่ที่ ๑๔  บ้านเกาะสุวรรณ                 ชุมชนบ้านเกาะสุวรรณ

 

เอกสารประกอบ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,812

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.