ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     การปกครอง 

การปกครอง
การปกครอง  

การปกครองในเขตเทศบาล

 

เทศบาลตำบลบ้านซ่อง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การปกครองท้องที่ ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน การปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๑๔ ชุมชน ดังนี้

 

หมู่ที่     บ้านซ่อง                               ชุมชนบ้านซ่องร่วมใจพัฒนา                             

หมู่ที่    บ้านแถวธาร                         ชุมชนบ้านแถวธารพัฒนา

หมู่ที่    บ้านหนองหว้า                      ชุมชนบ้านหนองหว้าสามัคคี

หมู่ที่      บ้านต้นสำโรง                     ชุมชนบ้านต้นสำโรง           

หมู่ที่      บ้านหัวกระสังข์                  ชุมชนบ้านหัวกระสังข์หมู่ที่ ๕

หมู่ที่    บ้านหัวกระพี้                         ชุมชนบ้านกระพี้แดงพัฒนา

หมู่ที่     บ้านธารพูด                          ชุมชนบ้านธารพูด

หมู่ที่      บ้านไร่                                 ชุมชนบ้านไร่สังสรรค์สามัคคีพัฒนา

หมู่ที่       บ้านหนองน้ำพุ                   ชุมชนหมู่ ๙ หนองน้ำพุสามัคคี

หมู่ที่ ๑๐  บ้านหัวกระสังข์                   ชุมชนบ้านหัวกระสังข์หมู่ที่ ๑๐

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตารอด                 ชุมชนบ้านหนองตารอดพัฒนา

หมู่ที่ ๑๒  บ้านห้วยปลีก                      ชุมชนบ้านห้วยปลีกร่วมใจ

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสองห้อง             ชุมชนบ้านหนองสองห้องสามัคคี

หมู่ที่ ๑๔  บ้านเกาะสุวรรณ                 ชุมชนบ้านเกาะสุวรรณ

 

เอกสารประกอบ
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.167.29.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 637,905

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.