เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การปกครอง 

การปกครอง
การปกครอง  

การปกครองในเขตเทศบาล

 

เทศบาลตำบลบ้านซ่อง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การปกครองท้องที่ ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน การปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๑๔ ชุมชน ดังนี้

 

หมู่ที่     บ้านซ่อง                               ชุมชนบ้านซ่องร่วมใจพัฒนา                             

หมู่ที่    บ้านแถวธาร                         ชุมชนบ้านแถวธารพัฒนา

หมู่ที่    บ้านหนองหว้า                      ชุมชนบ้านหนองหว้าสามัคคี

หมู่ที่      บ้านต้นสำโรง                     ชุมชนบ้านต้นสำโรง           

หมู่ที่      บ้านหัวกระสังข์                  ชุมชนบ้านหัวกระสังข์หมู่ที่ ๕

หมู่ที่    บ้านหัวกระพี้                         ชุมชนบ้านกระพี้แดงพัฒนา

หมู่ที่     บ้านธารพูด                          ชุมชนบ้านธารพูด

หมู่ที่      บ้านไร่                                 ชุมชนบ้านไร่สังสรรค์สามัคคีพัฒนา

หมู่ที่       บ้านหนองน้ำพุ                   ชุมชนหมู่ ๙ หนองน้ำพุสามัคคี

หมู่ที่ ๑๐  บ้านหัวกระสังข์                   ชุมชนบ้านหัวกระสังข์หมู่ที่ ๑๐

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตารอด                 ชุมชนบ้านหนองตารอดพัฒนา

หมู่ที่ ๑๒  บ้านห้วยปลีก                      ชุมชนบ้านห้วยปลีกร่วมใจ

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสองห้อง             ชุมชนบ้านหนองสองห้องสามัคคี

หมู่ที่ ๑๔  บ้านเกาะสุวรรณ                 ชุมชนบ้านเกาะสุวรรณ

 

เอกสารประกอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.179.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,227,078

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.