ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของเทศบาล 

สภาพทั่วไปของเทศบาล
สภาพทั่วไปของเทศบาล  

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง

 

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลบ้านซ่องตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมสารคามไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙  (พนมสารคาม ปราจีนบุรี) เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร 400 เมตร

 

เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ  ๖๘.๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๓,๐๕๒ ไร่

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลโคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลท่าถ่าน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบล เขาหินซ้อน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบล หนองยาว อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                ลักษณะสภาพพื้นที่ตำบลบ้านซ่องส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบลูกฟูกเชิงเขาลาดจากตอนตะวันออกเฉียงใต้มายังด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และทางด้านตะวันตกของตำบลพื้นที่มีความลาดชันประมาณ  ๒% มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  ๑๐ ๔๐ เมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีการระบายน้ำดี สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตรประมาณร้อยละ ๙๕ ของพื้นที่ทั้งหมด

 

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบ้านซ่องจะใช้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมสำหรับที่ลุ่มได้แก่ การทำนาสลับกับการเพาะปลูกพืชไร่ สำหรับที่ราบสูงส่วนใหญ่เกษตรกรจะเพาะปลูกมันสำปะหลัง, ถั่วเหลือง, ปลูกไม้ผล    ยืนต้น เช่น มะม่วง ขนุน และเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่    เดือนเมษายน    ถึง   เดือนกรกฎาคม

ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่    เดือนสิงหาคม   ถึง   เดือนพฤศจิกายน

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่    เดือนธันวาคม    ถึง   เดือนมีนาคม

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,880

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.