เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของเทศบาล 

สภาพทั่วไปของเทศบาล
สภาพทั่วไปของเทศบาล  

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง

 

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลบ้านซ่องตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมสารคามไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙  (พนมสารคาม ปราจีนบุรี) เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร 400 เมตร

 

เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ  ๖๘.๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๓,๐๕๒ ไร่

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลโคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลท่าถ่าน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบล เขาหินซ้อน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบล หนองยาว อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                ลักษณะสภาพพื้นที่ตำบลบ้านซ่องส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบลูกฟูกเชิงเขาลาดจากตอนตะวันออกเฉียงใต้มายังด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และทางด้านตะวันตกของตำบลพื้นที่มีความลาดชันประมาณ  ๒% มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  ๑๐ ๔๐ เมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีการระบายน้ำดี สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตรประมาณร้อยละ ๙๕ ของพื้นที่ทั้งหมด

 

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบ้านซ่องจะใช้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมสำหรับที่ลุ่มได้แก่ การทำนาสลับกับการเพาะปลูกพืชไร่ สำหรับที่ราบสูงส่วนใหญ่เกษตรกรจะเพาะปลูกมันสำปะหลัง, ถั่วเหลือง, ปลูกไม้ผล    ยืนต้น เช่น มะม่วง ขนุน และเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่    เดือนเมษายน    ถึง   เดือนกรกฎาคม

ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่    เดือนสิงหาคม   ถึง   เดือนพฤศจิกายน

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่    เดือนธันวาคม    ถึง   เดือนมีนาคม

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 75.101.211.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,410,570

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.