ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

เทศบาลตำบลบ้านซ่อง  เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป   เล่ม ๑๑๓ ตอนที่  ๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙  เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ต่อมาได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๑

 

ประวัติความเป็นมา

นามเดิม บ้านซ่อง นั้น คนรู้จักกันทุกถิ่นฐาน เป็นช่องทางพ่อค้าโค   กระบืองาน จากอีสานสู่ พนัส ชลบุรี และเป็นเกียรติแด่ กำนันของบ้านช่อง ชื่อ ขุนซ่อง คนแรก ตำบลนี้ประชาชนอยู่สุขสบายดีมี ๑๔ หมู่ ดูน่าชม จึงใช้ชื่อตำบล บ้านซ่อง  เป็นต้นมา

 

ประชาชนในตำบลบ้านซ่องมีหลายเชื้อสาย ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมีบางส่วนที่ใช้ภาษาพวนคือ ประชากรในหมู่ ๕ และหมู่ ๑๐ แต่ทุกคนก็รู้จักภาษาไทย และอ่านออก เขียนได้ ประชาชนในตำบลมีหลายเชื้อสายก็จริง แต่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรมจึงเหมือนกับชาวพุทธทั่ว ๆ ไปแต่ในกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนมีประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นประจำ คือ ประเพณีบุญกลางเดือน ๓ โดยจะกระทำกันในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการทำบุญด้วยข้าวหลาม ส่วนประเพณีคนจีน คือการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ หรือตรุษจีนและสารทจีน นั้น ประชาชนก็จะทำกันทุกครัวเรือน

 

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,833

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.